Prihlásenie tímu:
Login: Heslo:

Úlohy terénnej časti

Môžete si stiahnuť všetky zadania vo formáte PDF. Jednotlivé úlohy aj s riešeniami a diskusiou k nim nájdete v nižšie uvedenom zozname.

  • Chyba: Chyba pri prístupe do databázy.