Prihlásenie tímu:
Login: Heslo:

Úlohy online časti

Skúška kadetov

Noví agenti museli na úvod absolvovať stručný kurz a na jeho konci zložiť skúšku tvorenú piatimi pomerne jednoduchými úlohami:

Chyba: Chyba pri prístupe do databázy.