logo 2008

Pravidlá

O tíme

HALUZ 2008 je súťaž nanajvýš 5-členných tímov v riešení šifier a logických úloh.

O poradí

HALUZ 2008 sa bude skladať z viacerých samostatných kôl, ktoré sa vyhodnocujú navzájom nezávisle.

Do výsledného poradia HALUZe 2008 sa každému tímu zarátajú jeho tri najlepšie výsledky.

O úlohách

Ak zadanie úlohy nehovorí ináč, riešením úlohy je vždy jedno zmysluplné slovo, prinajhoršom krátka fráza.

Pri odovzdávaní odpovede nepoužívajte diakritiku (mäkčene, dĺžne a pod.).

O kolách

Čakajú vás nasledujúce kolá:

Presné časy začiatku a konca jednotlivých kôl nájdete v prehľadnom kalendári.