logo 2008

Pravidlá

O tíme

HALUZ 2008 je súťaž nanajvýš 5-členných tímov v riešení šifier a logických úloh.

Hlavne v situáciách, kedy bude záležať na čase, budú mať väčšie tímy značnú výhodu. Samozrejme, nič nebráni samotárom, aby si každý z nich spravil svoj jednočlenný tím.

Pre detailistov: Platí klasická definícia "člen tímu je osoba, aktívne sa snažiaca vyriešiť úlohu". Môžete využívať ľudí, ktorí nie sú registrovanými členmi, ako zdroje faktografických informácií. Avšak poväčšine by Google a Wikipédia mali splniť tieto úlohy spoľahlivejšie. A navyše každá úloha by teoreticky mala byť riešiteľná bez použitia týchto zdrojov.

O poradí

HALUZ 2008 sa bude skladať z viacerých samostatných kôl, ktoré sa vyhodnocujú navzájom nezávisle.

Do výsledného poradia HALUZe 2008 sa každému tímu zarátajú jeho tri najlepšie výsledky.

Presnejšie, poradie v každom kole sa prevedie na veľké body jednoduchým vzorcom "0 ak ste sa do kola nezapojili, 1001 mínus vaše poradie inak". (Teda napr. za tretie miesto v hociktorom kole je vždy 998 bodov.) Každému tímu sa sčítajú veľké body za tri kolá, v ktorých dopadol najlepšie. Podľa tohto súčtu bodov bude spravené celkové záverečné poradie.

O úlohách

Ak zadanie úlohy nehovorí ináč, riešením úlohy je vždy jedno zmysluplné slovo, prinajhoršom krátka fráza.

Skoro vždy platí, že ak máte úlohu vyriešenú, ste si istí, že vaše riešenie je správne. Inými slovami, ak si nie ste istí, že riešením úlohy je reťazec "absdgvhqq47", asi to tak nebude.

Pri odovzdávaní odpovede nepoužívajte diakritiku (mäkčene, dĺžne a pod.). Inak môžete napísať čo len chcete, systém si to upraví na reťazec tvorený malými písmenami a ciframi, a ten porovná so správnou odpoveďou.

Ak nemáte dôvod myslieť si niečo iné, použitým jazykom v úlohách je slovenčina a použitou abecedou je štandardná 26-písmenová anglická (tá z klávesnice). Ak treba, písmená abecedy číslujeme zásadne od 1, teda 1=A, 2=B, ..., 26=Z, a občas dokola ďalej, teda 27=A, 28=B, atď.

O kolách

Čakajú vás nasledujúce kolá:

Presné časy začiatku a konca jednotlivých kôl nájdete v prehľadnom kalendári.

Pravidlá pre jednotlivé kolá

V každom kole má každá úloha priradený kladný počet bodov, ktorý získate, keď ju vyriešite. Primárnym kritériom pri robení poradia kola je počet bodov za vyriešené úlohy. Ak majú dva tímy rovnaký počet bodov, vyššie v poradí sa umiestni tím, ktorý tento počet bodov dosiahol skôr.

Rozcvička

Rozcvička bude obsahovať niekoľko prevažne jednoduchších úloh. Jej hlavným cieľom je rozohriať sa a zvyknúť si na systém odovzdávania riešení.

Monikino dlhodobé kolo

Dlhodobé kolo bude trvať v podstate celé dva týždne. Všetky úlohy tohto kola budú zverejené naraz v okamihu, kedy začne.

Predpokladáme, že v poradí nebude záležať na minútach, a dúfame, že 24 hodín po začiatku kola ešte nik nebude mať vyriešené všetky úlohy.

Za každú vyriešenú úlohu je jeden bod.

V priebehu ľubovoľných 24 hodín môžete mať nanajvýš 3 zlé pokusy na vyriešenie každej z úloh.

Dankino puzzle kolo

Puzzle kolo bude trvať niekoľko hodín. Všetky úlohy tohto kola budú zverejené naraz v okamihu, kedy začne. Všetky úlohy v tomto kole budú logické úlohy s presne daným zadaním. (To samozrejme neznamená, že aj jasným postupom riešenia :-). )

Každá úloha má priradený kladný počet bodov (rádovo v rozsahu 10-100). Tieto neodzrkadľujú nutne náročnosť úlohy, skôr zodpovedajú tomu, ako veľmi chceme, aby ste danú úlohu riešili :-).

V priebehu ľubovoľných 60 minút môžete mať nanajvýš 3 zlé pokusy na vyriešenie každej z úloh.

JanoSovo reťazové kolo

Reťazové kolo bude trvať niekoľko hodín. Na začiatku kola dostanete zadania piatich úloh. Vždy, keď niektorú úlohu vyriešite, získate zadanie ďalšej.

Za každú vyriešenú úlohu je jeden bod.

V priebehu ľubovoľných 20 minút môžete mať nanajvýš 3 zlé pokusy na vyriešenie každej z úloh.

Tajné kolo od Ellie

Pravidlá tohto kola sú tajné. Prezradíme, že bude trvať dostatočne dlho a pri jeho vyhodnocovaní nebude záležať na čase odovzdania riešení, preto nie je nutné, aby celý tím stihol jeho začiatok.

Mišofova nočná šichta

Nočná šichta bude trvať dve noci a jeden a pol dňa. Začína v okamihu zotmenia a končí na poludnie.

V každom okamihu zotmenia a o každej polnoci pribudnú nové zadania.

Každá úloha, ktorá uvidí denné svetlo nevyriešená, stráca dve tretiny počtu bodov. (T. j. za úlohu získate plný počet bodov, ak ju vyriešite počas noci, kedy bola zverejnená, alebo tretinu tohto počtu bodov, ak ju vyriešite kedykoľvek neskôr.)

V priebehu ľubovoľných 4*60 = 240 minút môžete mať nanajvýš 3 zlé pokusy na vyriešenie každej z úloh.