logo 2008

JanoSovo reťazové kolo

Celá sada má 21 úloh. V každom okamihu budete vidieť všetky úlohy, ktoré ste už vyriešili + prvých 5 úloh ktoré ešte nie (alebo menej, ak už ste pri konci). Hodnotenie klasické: podľa počtu úloh vyriešených na konci, v prípade rovnosti podľa času.

Toto kolo už skončilo. Môžeš si pozrieť riešenia úloh a diskutovať o nich.